Objecttype NormBereik

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie Het bereik van normklasse.

Een enkelvoudige normwaarde geeft de grenswaarde tussen twee normklasses, bijvoorbeeld tussen 'Voldoet niet' en 'Voldoet'.

Ook referentiewaardes zijn normwaardes met een bepaalde normclassificatie.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


Property "Definitie" (as page type) with input value "Het bereik van normklasse. </br>Een enkelvoudige normwaarde geeft de grenswaarde tussen twee normklasses, bijvoorbeeld tussen 'Voldoet niet' en 'Voldoet'. </br>Ook referentiewaardes zijn normwaardes met een bepaalde normclassificatie." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
beginWaarde De ondergrenswaarde van het normbereik waarvoor een bepaalde normclassificatie geldt. De beginwaarde is bijvoorbeeld '>=0.5' voor een classificatie 'Goed' DECIMAL 1..1
eindWaarde De waarde van de bovengrens van het normbereik waarvoor een bepaalde normclassificatie geldt. De eindwaarde is bijvoorbeeld '<0.5' voor een classificatie 'Voldoet niet'. DECIMAL 0..1
normClassificatie Aanduiding van de klasse van het normbereik. Bijvoorbeeld:Voldoet of Voldoet niet (KRW chemisch OW)Goed of Ontoereikend (KRW chemisch GW)Zeer goed, Goed, Matig, Ontoereikend, Slecht (KRW biologisch)Zeer goed, Goed, Aanvaardbaar, Slecht (ZWR - zwemwater)Domeintabel(len): ClassificatieCIW, ClassificatieKRWbiologischOW, ClassificatieKRWchemischOW en ClassificatieKRWGW. CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Norm [1..1] Valt binnen NormBereik [0..*]

ToDo


Toelichting