Objecttype Basismateriaal

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip basismateriaalOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
beddingConstante Beddingsconstante ondergrond. DECIMAL 0..1
dikteKleilaag Dikte kleilaag. (Onderlaag) DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. FysiekeEigenschap 0..*
kleiErosieBestendigheid Erosiebestendigheid van de klei. Staat 0..1
kleilaagKorrelverdeling Indien aanwezig de korrelverdeling van de kleilaag (percentage). DECIMAL 0..1
typeOndergrond Type ondergrond in geval van WAB of OSA. Materialen_voor_kunstwerken 0..1
zandlaagKorrelverdeling Indien aanwezig de korrelverdeling van de zandlaag (percentage). DECIMAL 0..1
typeMateriaal Materiaalsoort(en) van het basismateriaal. Bekleding_materiaal 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Basismateriaal is een specialisatie van BekledinglaagLaag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project).


Toelichting