Objecttype OppervlakteWaterLozing

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie Locatie waar een kunstmatige of natuurlijke afvoer van overtollig water plaats vindt op het oppervlaktewater.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometriePunt Geometrische representatie door puntvormige geometrie GM_Point 0..1
capaciteit Hoeveelheid water die geloosd kan worden in m3 DECIMAL 0..1
waterBeheerder Verantwoordelijke waterbeheerder CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)