Objecttype Norm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie Algemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Ja
Begrip Id-9a487910-ec88-4030-bfa6-f5f6be67aefc,Id-39077005-a2f7-45e1-a08b-2d3add090bf2Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geldigBeginTijd De begindatum van een periode waarin de norm van kracht is. DATE 1..1
geldigEindTijd De einddatum van een periode waarin de norm van kracht is. DATE 0..1
naam ToDo CHARACTERSTRING 0..1
normType Nadere onderverdeling van een normgroep anders dan de waardebewerkingsmethode. Deze onderverdeling kan zichtbaar zijn als kolommen in een tabel met normen, waarbij elke parameter in een eigen regel is opgenomen. Er kunnen diverse soorten onderverdelingen, en dus combinaties daarvan, worden onderkend, bijvoorbeeld:zoet / zoutstreefwaarde / richtwaardeKRW-watertypes CHARACTERSTRING 0..1
opmerking ToDo CHARACTERSTRING 0..1
physicalProperty ToDo FysiekeEigenschap 1..1
waardeBewerkingsMethode Wijze waarop een reeks van monitoringresultaten (rekenkundig) moet worden bewerkt voordat deze vergeleken kan worden met de normwaarde / het normbereik.Domeintabel: Waardebewerkingsmethode CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Norm [1..*] Onderdeel van NormPakket [1..1]

ToDo

Norm [1..1] Valt binnen NormBereik [0..*]

ToDo

Norm [0..*] gebruikt bij VergunningOvereenkomst [0..*]

ToDo

Norm [0..*] geldtVoor IMWA-GeoObject [0..1]

ToDO

Norm [0..1] onderdeel van Norm [0..*]

ToDo

Norm [0..1] voor Waterkeringstelsel [1..*]

ToDo

NormProces [0..1] Gebruikt in Norm [1..1]

ToDo
Generalisaties
Norm is een generalisatie van KwaliteitsNormDefinitie: Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma.
Norm is een generalisatie van KwantiteitsNormVoorstel voor definitie: Norm voor de hoeveelheid van iets.
Norm is een generalisatie van VeiligheidsNormVoorstel voor definitie: Eis(en) waaraan een object of subject moet voldoen in verband met de veiligheid.
Specialisaties


Toelichting