Objecttype Hevel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt.
Herkomst definitie UvW: GWN
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip hevel


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
aantalDoorstroomOpeningen Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk. INTEGER 0..1
breedteOpening Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
hoogteBinnenOnderkantBenedenstrooms De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. DECIMAL 0..1
hoogteBinnenOnderkantBovenstrooms De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. DECIMAL 0..1
hoogteOpening De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object. DECIMAL 0..1
lengte De maatgevende lengte van het object in de as van het Hydro-object. DECIMAL 0..1
vormKoker Een aanduiding voor de vorm van de koker van de hevel. Vormen 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Afsluitmiddel [0..*] onderdeelVanHevel Hevel [0..1]

ToDo
Hevel is een specialisatie van OverbruggingsdeelToDo


Toelichting