Objecttype Aansluitconstructie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie ToDo
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieLijn ToDo GM_Curve 1..1
waardebepalingsmethode ToDo CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Aansluitconstructie [0..*] sluitAanOp2 Waterkering [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • aansluitconstructie