Objecttype Kunstwerkcomplex

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Verzameling van één of meer bouwwerken, die samen een functionele eenheid vormen, en die een aantal voorzieningen kunnen delen.Herkomst definitie: Object Type Library (OTL) Rijkswaterstaat.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Kunstwerk [1..*] isOnderdeelVan Kunstwerkcomplex [0..1]

ToDo
Kunstwerkcomplex is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • kunstwerkcomplex