Objecttype KRWOppervlaktewaterlichaam

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.Herkomst definitie: Aquo-lex (begrip: oppervlaktewaterkichaam)
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D lijn. GM_Curve 0..1
lengte Lengte van het waterlichaam (in kilometer) DECIMAL 0..1
oppervlakte Oppervlakte van het waterlichaam (in vierkante kilometer) DECIMAL 0..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D vlak. GM_Surface 0..1
naam Naam van het KRW oppervlaktewaterlichaam. CHARACTERSTRING 1..1
waterbeheerder Naam waterbeheerder Waterbeheerder 1..1
onttrekkingVoorMenselijkeConsumptie Indicatie of er water voor menselijke consumptie aan het object wordt onttrokken. BOOLEAN 1..1
krwStatus Typering van de KRW status van het object. KRWStatus 1..1
schaal Schaal. INTEGER 1..1
krwWaterTypeHuidig Typering van het huidig KRW watertype van het obejct. KRWWatertype 1..1
krwWaterTypeDoel Typering van het doel KRW watertype van het obejct. KRWWatertype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

OppervlaktewaterSegment [0..*] isOnderdeelVan KRWOppervlaktewaterlichaam [0..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)