Objecttype Bodemlaag

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of aardkundige kenmerken.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Attribuut voor kenmerken van een bodemlaag (bodemeigenschappen).Een samengesteld attribuut bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort. FysiekeEigenschap 0..*
geometrieVlak Geometrische weergave van het object als vlak (2D/3D). GM_Object 0..1
typeBodemlaag Nadere aanduiding van het type bodemlaag. CHARACTERSTRING 1..1
volgnummer Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. INTEGER 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Bodemlaag [1..*] onderdeelVan Kernopbouw [0..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • bodemlaag