Objecttype Bodemlaag

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of aardkundige kenmerken.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip bodemlaagOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Attribuut voor kenmerken van een bodemlaag (bodemeigenschappen).Een samengesteld attribuut bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort. FysiekeEigenschap 0..*
geometrieVlak Geometrische weergave van het object als vlak (2D/3D). GM_Object 0..1
typeBodemlaag Nadere aanduiding van het type bodemlaag. CHARACTERSTRING 1..1
volgnummer Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. INTEGER 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Bodemlaag [1..*] onderdeelVan GeotechnischProfiel [0..*]

ToDo

Bodemlaag [1..*] onderdeelVan Kernopbouw [0..*]

ToDo
Bodemlaag is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting