Objecttype Kistdam

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
lengte Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering. DECIMAL 0..1
typeWaterkerendeConstructie Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). WaterkerendeConstructieType 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Wandconstructie [1..1] onderdeelVanKistdam Kistdam [0..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • kistdam