Objecttype Kistdam

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip kistdamOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
lengte Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering. DECIMAL 0..1
typeWaterkerendeConstructie Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). WaterkerendeConstructieType 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Wandconstructie [1..1] onderdeelVanKistdam Kistdam [0..1]

ToDo
Kistdam is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Kistdam is een specialisatie van WaterkeringEen waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.


Toelichting