Objecttype KenmerkendeProfiellijn

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Profielen
Definitie Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd (voorstel project).
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieLijn3D Geometrische weergave van het object als 3D lijn. GM_Curve 1..1
typeProfielKenmerk Nadere aanduiding van het type profielkenmerk (kenmerkende profiellijn). ProfielKenmerkType 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)