Objecttype NormPakket

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie Serie samenhangende normen. Het voorkomen van de normen in één tabel in een referentiedocument kan beschouwd worden als een vorm van samenhang. Ook een KRW-Doelenverzameling kan beschouwd worden als een normpakket
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip normpakket


De eigenschap “Definitie” (als paginatype) met de invoerwaarde “Serie samenhangende normen. Het voorkomen van de normen in één tabel in een referentiedocument kan beschouwd worden als een vorm van samenhang.</br>Ook een KRW-Doelenverzameling kan beschouwd worden als een normpakket” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
normGroep Domeintabel: Normgroep CHARACTERSTRING 1..1
opmerking ToDo CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

NormPakket [1..*] opgenomenIn NormKader [1..*]

ToDo

Norm [1..*] Onderdeel van NormPakket [1..1]

ToDo


Toelichting