Objecttype Beschermingszone

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kern
Definitie Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip Id-83a6a2b2-5d27-4a94-9111-d7d57fadccf0,Id-351b42fb-70a0-45a6-8407-7ebcac7894f6Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Beschermingszone is een specialisatie van WaterstaatkundigeZoneringNiet tastbaar begrensd gebied gelegen op/rond een waterstaatswerk met een juridische status die voortvloeit uit een wet/verordening.


Toelichting