Objecttype Oever

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie:

Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.Herkomst definitie:

Aquo-lex
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieLijn2D Geometrische representatie van het object als 2D lijn. GM_Curve 1..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object als 2D vlak. GM_Surface 1..1
typeOever Nadere aanduiding van het type oever. OeverType 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • oever