Objecttype Bodemval

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip bodemval


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt.Herkomst definitie: Aquo-lex" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
bodemHoogteBenedenstrooms De maatgevende bodemhoogte van het object aan de benedenstroomse zijde. DECIMAL 0..1
bodemHoogteBovenstrooms De maatgevende bodemhoogte van het object aan de bovenstroomse zijde. DECIMAL 0..1
breedte De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Bodemval is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting