Relatiesoort Waterkering heeftVakIndeling Vakindeling

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Definitie ToDo
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Bron Objecttype Waterkering
Kardinaliteit bron 1..1
Doel Objecttype Vakindeling
Kardinaliteit doel 1..*