Objecttype NormKader

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Normen
Definitie Wettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is
Herkomst definitie -
Datum opname -
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
omschrijving ToDo CHARACTERSTRING 1..1
wetOfRegelgeving Aanduiding van een wet of andere regelgeving. Dit zou een verwijzing naar wetten.overheid.nl moeten zijn.Domeintabel: Normkader CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

NormPakket [1..*] opgenomenIn NormKader [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -