Objecttype Oeververdediging

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water (Aquo 'profielverdediging').
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieVlak Geometrische representatie van het object als vlak (2D/3D). GM_Object 1..1
typeOeververdediging Nadere aanduiding van het type oververdediging. CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)