Objecttype OppervlaktewaterSegment

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: 1D-vak)
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: 1D-vak)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische representatie van het object als 2D lijn. GM_Curve 1..1
indicatieFictief Indicatie of het segment fictief is of niet. BOOLEAN 1..1
lengte Lengte van het oppervlaktewater segment (in meters). FysiekeEigenschap 0..1
stroomrichting Stroomrichting ten opzichte van de (gedigitaliseerde) richting van het oppervlaktewater segment. Stroomrichting 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

OppervlaktewaterSegment [0..*] beginPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1]

ToDo

OppervlaktewaterSegment [0..*] eindPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1]

ToDo

OppervlaktewaterSegment [0..*] isOnderdeelVan KRWOppervlaktewaterlichaam [0..1]

ToDo

OppervlaktewaterSegment [1..*] schematiseert Oppervlaktewaterlichaam [1..1]

ToDo


Toelichting