Objecttype OppervlaktewaterSegment

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: 1D-vak)
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische representatie van het object als 2D lijn. GM_Curve 1..1
indicatieFictief Indicatie of het segment fictief is of niet. BOOLEAN 1..1
lengte Lengte van het oppervlaktewater segment (in meters). FysiekeEigenschap 0..1
stroomrichting Stroomrichting ten opzichte van de (gedigitaliseerde) richting van het oppervlaktewater segment. Stroomrichting 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

OppervlaktewaterSegment [0..*] beginPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1]

ToDo

OppervlaktewaterSegment [0..*] eindPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1]

ToDo

OppervlaktewaterSegment [1..*] schematiseert Oppervlaktewaterlichaam [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)