Objecttype Bekledinglaag

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Laag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project).
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Ja
Begrip bekledinglaagOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieVlak Geometrische weergave van het object als vlak (2D/2.5) of volume-object (3D). GM_Object 0..1
typeBekledinglaag Nadere aanduiding van het type bekledinglaag. BekledinglaagType 1..1
jaarVanAanleg Het jaar van aanleg. DATE 0..1
volgnummer Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. INTEGER 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Bekledinglaag [1..*] onderdeelVan Bekledingsconstructie [1..1]

ToDo
Generalisaties
Bekledinglaag is een generalisatie van BasismateriaalBovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie.
Bekledinglaag is een generalisatie van FilterVlijlaagFilter:

Een tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt.Vlijlaag:

Constructielaag met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in verband zijn geplaatst.
Bekledinglaag is een generalisatie van GeotextielEen vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies.
Bekledinglaag is een generalisatie van ToplaagBuitenste verdedigingslaag van de bekledingsconstructie (voorstel project).
Bekledinglaag is een generalisatie van UitvullaagDun laagje granulair materiaal, bedoeld om oneffenheden van het oppervlak van de laag eronder op te vullen, zodat een vlak oppervlak voor het plaatsen van de toplaagelementen wordt verkregen.
Specialisaties
Bekledinglaag is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting