Objecttype Bekledinglaag

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Laag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project).
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object JaOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieVlak Geometrische weergave van het object als vlak (2D/2.5) of volume-object (3D). GM_Object 0..1
typeBekledinglaag Nadere aanduiding van het type bekledinglaag. BekledinglaagType 1..1
jaarVanAanleg Het jaar van aanleg. DATE 0..1
volgnummer Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde. INTEGER 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • bekledinglaag