Objecttype AfvoergebiedAanvoergebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt.Herkomst definitie: Aquo-lex" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
oppervlakte De maatgevende oppervlakte van het af-/aanvoergebied. DECIMAL 0..1
geometrie2D Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D vlak. GM_Surface 1..1
ordeCode 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
ordeScope 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
ordeSystematiek 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
typeAfvoerAanvoergebied Nadere aanduiding van het type af-/aanvoergebied. Waterbeheergebiedtype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

AfvoergebiedAanvoergebied [0..1] bevat AfvoergebiedAanvoergebied [0..*]

ToDo

Kunstwerk [0..*] begrenst AfvoergebiedAanvoergebied [0..*]

ToDo

Oppervlaktewaterlichaam [1..*] OntvangtVan AfvoergebiedAanvoergebied [0..*]

ToDo
Generalisaties
AfvoergebiedAanvoergebied is een generalisatie van PeilafwijkingGebiedDefinitie: Een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van een oppervlaktewater waarvoor een van het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd.Herkomst definitie: Aquo-lex (term: peilafwijking)
AfvoergebiedAanvoergebied is een generalisatie van PeilgebiedDefinitie: Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.Herkomst Definitie: Aquo-lex
Specialisaties


Toelichting