Objecttype AfvoergebiedAanvoergebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt.Herkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
oppervlakte De maatgevende oppervlakte van het af-/aanvoergebied. DECIMAL 0..1
geometrie2D Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D vlak. GM_Surface 1..1
ordeCode 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
ordeScope 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
ordeSystematiek 09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
typeAfvoerAanvoergebied Nadere aanduiding van het type af-/aanvoergebied. Waterbeheergebiedtype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Oppervlaktewaterlichaam [1..*] OntvangtVan AfvoergebiedAanvoergebied [0..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)