Objecttype KwaliteitsNormBiologie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Normen
Definitie Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
milieuCompartiment Domeintabel: Compartiment CHARACTERSTRING 0..1
levensstadium Levensstadium - Adult, Larve, … Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Levensstadium CHARACTERSTRING 0..1
lengteKlasse Lengteklasse - Vislengteklasse-1 (ouder dan 0+ en met een lengte t/m 15 cm) Vislengte snoek klasse 4 (45 t/m 54 cm)Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Lengteklasse CHARACTERSTRING 0..1
geslacht Geslacht - Man, Vrouw Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Geslacht CHARACTERSTRING 0..1
verschijningsvorm Verschijningsvorm - Behaard, Gepantserd, Naakt Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Verschijningsvorm CHARACTERSTRING 0..1
levensvorm Levensvorm - Kolonie, Solitair

of EnergieVorm zoals Fototroof, Heterotroof

Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Levensvorm of EnergieVorm
CHARACTERSTRING 0..1
gedrag Gedrag- Dood, Levend Domeintabel: BiologischKenmerk , groep: Gedrag CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)