Objecttype Bekledingsconstructie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Constructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen (voorstel project).
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieVlak Geometrische representatie van het object als vlak (2D / 2.5D) GM_Surface 1..1
typeBekleding Nadere aanduiding van het type bekleding BekledingType 1..1
jaarVanAanleg Het jaar van Aanleg INTEGER 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Bekledingsconstructie [0..*] onderdeelVan Waterkering [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • bekledingsconstructie