Objecttype KwantiteitsNorm

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie Voorstel voor definitie: Norm voor de hoeveelheid van iets.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Ja
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Generalisaties
KwantiteitsNorm is een generalisatie van WaterkwantitatieveNormDefinitie: Een gehanteerde norm voor de waterkwantitatieve toestand van een oppervlaktwaterlichaam of een waterbergingsgebied.Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem
Specialisaties
KwantiteitsNorm is een specialisatie van NormAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt


Toelichting