Objecttype Kunstwerk

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische representatie van het object als punt-, lijn-, of (multi)vlak. GM_Object 0..*
soortMateriaal Het soort materiaal van de hoofdconstructie. Materialen_voor_kunstwerken 0..1
indicatieWaterkerend Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken. J_of_N 0..1
typeKunstwerk Nadere aanduiding van het type kunstwerk. Dit is een 'Conditioneel' attribuut, omdat het kunstwerkdeel in afzonderlijke klassen is gespecialiseerd. Kunstwerktype 0..1
typeWaterkerendeConstructie Typering van een constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). WaterkerendeConstructieType 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Kunstwerk [0..*] begrenst AfvoergebiedAanvoergebied [0..*]

ToDo

Kunstwerk [1..*] isOnderdeelVan Kunstwerkcomplex [0..1]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVan Oppervlaktewaterlichaam [0..*]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVan Waterbergingsgebied [0..*]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVanWaterkering Waterkering [0..1]

ToDo

Kunstwerk [0..*] ten behoeve van Versterkingsproject [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • kunstwerk
  • kunstwerk