Objecttype BeschermdGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie Gebied, in het kader van wetgeving, aangemerkt als gebied met

bijzondere doelstelling waarvoor beschermende maatregelen genomen

moeten worden.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieVlak2D Geometrische representatie door vlakvormige geometrie GM_Surface 0..1
typeBeschermdGebied Typering van het soort beschermd gebied CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)