Objecttype Gemaal

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer).
Herkomst definitie Cultuurtechnisch vademecum, 1988
Datum opname 04-07-2011
Indicatie abstract object Nee
Begrip Id-a534b7ef-3e88-42ae-bbd3-0831a73fb0fc,Id-a1d2f757-fa00-46aa-89b9-ee67de4726f2


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie:</br>Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer)." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
aantalDoorstroomOpeningen Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk. INTEGER 0..1
afvoerCoefficient Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert. DECIMAL 0..1
breedteOpening Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
filterUitstroming Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt.Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd. J_of_N 0..1
functieGemaal Onderverdeling naar de functie van een gemaal. Kunstwerk_Functie 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
maximaleCapaciteit De maximaal per tijdseenheid te verpompen hoeveelheid water.Het betreft de cumulatieve capaciteit van alle pompen. DECIMAL 0..1
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Afsluitmiddel [1..*] onderdeelVanGemaal Gemaal [0..1]

ToDo

Pomp [1..*] onderdeelVan Gemaal [0..1]

ToDo
Gemaal is een specialisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.


Toelichting