Supertype KwaliteitsNormBiologie is een KwaliteitsNorm