Objecttype OppervlaktewaterKnooppunt

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie ToDo
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische representatie van het object als 2D punt. GM_Point 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

OppervlaktewaterSegment [0..*] beginPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1]

ToDo

OppervlaktewaterSegment [0..*] eindPunt OppervlaktewaterKnooppunt [0..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)