Objecttype Waterkering

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip waterkeringOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieLijn2D ToDo GM_Curve 1..1
typeReferentielijn Aanduiding van het type referentielijn. ReferentielijnType 0..1
typeWaterkering Nadere aanduiding van het type waterkering. Waterkeringtype 1..1
categorieWaterkering ToDo WaterkeringCategorie 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Waterkering [0..1] heeftProfiel Profiel [0..*]

ToDo

Waterkering [1..1] heeftVakIndeling Vakindeling [1..*]

ToDo

Waterkering [1..*] onderdeelVan Waterkeringstelsel [0..2]

ToDo

Aansluitconstructie [0..*] sluitAanOp1 Waterkering [1..1]

ToDo

Aansluitconstructie [0..*] sluitAanOp2 Waterkering [1..1]

ToDo

Bekledingsconstructie [0..*] onderdeelVan Waterkering [1..1]

ToDo

FlexibeleWaterkering [0..*] isOnderdeelVan Waterkering [1..*]

ToDo

Kernopbouw [0..1] onderdeelVan Waterkering [1..1]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVanWaterkering Waterkering [0..1]

ToDo

Referentiestelsel [0..*] isReferentieVoor Waterkering [1..1]

ToDo

Teenbestorting [0..1] onderdeelVan Waterkering [1..1]

ToDo

Vakindeling [1..*] geldtVoor Waterkering [1..1]

ToDo

Wandconstructie [0..*] isOnderdeelVanWaterkering Waterkering [0..*]

ToDo
Generalisaties
Waterkering is een generalisatie van FlexibeleWaterkeringToDo
Waterkering is een generalisatie van KistdamEen grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt.
Waterkering is een generalisatie van KunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.
Waterkering is een generalisatie van WandconstructieEen zelfstandige constructie, of onderdeel van een constructie, die verticaal geplaatst is en een kerende functie vervult (voorstel project).
Specialisaties
Waterkering is een specialisatie van Waterstaatswerkoppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk


Toelichting