Objecttype Waterkering

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieLijn2D Geometrische representatie van de waterkering als 2D (referentie)lijn. Als referentielijn voor primaire waterkeringen geldt als voorkeur de buitenkruinlijn. GM_Curve 1..1
typeReferentielijn Aanduiding van het type referentielijn. ReferentielijnType 0..1
typeWaterkering ToDo Waterkeringtype 1..1
categorieWaterkering Indeling van waterkeringen naar primair, regionaal en overig. WaterkeringCategorie 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Waterkering [0..1] heeftProfiel Profiel [0..*]

ToDo

Waterkering [1..1] heeftVakIndeling Vakindeling [1..*]

ToDo

Aansluitconstructie [0..*] sluitAanOp2 Waterkering [1..1]

ToDo

Bekledingsconstructie [0..*] onderdeelVan Waterkering [1..1]

ToDo

FlexibeleWaterkering [0..*] isOnderdeelVan Waterkering [1..*]

ToDo

Kunstwerk [0..*] isOnderdeelVanWaterkering Waterkering [0..1]

ToDo

Referentiestelsel [0..*] isReferentieVoor Waterkering [1..1]

ToDo

Wandconstructie [0..*] isOnderdeelVanWaterkering Waterkering [0..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • waterkering