Objecttype Teenbestorting

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip teenbestortingOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort. FysiekeEigenschap 0..*
geometrieVlak Geometrische representatie van het object als vlak (2D/3D). GM_Object 1..1
typeMateriaal Materiaalsoort(en) van de bestorting. CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Teenbestorting [0..1] onderdeelVan Waterkering [1..1]

ToDo
Teenbestorting is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]


Toelichting