Objecttype Waterstaatswerk

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Kern
Definitie oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object weergegeven als 2D vlak. GM_Surface 1..1
statusLegger Definitie:

Een aanduiding voor de status van de legger waarin het object is opgenomen. Toelichting: Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. Herkomst definitie: Aquo

Aquo
LeggerStatus 0..1
naam Naam van het kunstwerk. CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Waterstaatswerk [1..*] heeft WaterstaatkundigeZonering [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • waterstaatswerk