Objecttype Wandconstructie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een zelfstandige constructie, of onderdeel van een constructie, die verticaal geplaatst is en een kerende functie vervult (voorstel project).
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrie2D Punt-, lijn-, vlak- of multivlakgeometrie. GM_Object 0..1
hoogteDrempel Drempelhoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
kerendeHoogte Kerende hoogte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
lengte Lengte van het kunstwerk. DECIMAL 0..1
typeWandconstructie Nadere aanduiding van het type wandconstructie. Wandconstructie_soort 1..1
typeWaterkerendeConstructie Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken). WaterkerendeConstructieType 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Wandconstructie [0..*] isOnderdeelVanWaterkering Waterkering [0..*]

ToDo

Wandconstructie [1..1] onderdeelVanKistdam Kistdam [0..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • wandconstructie