Objecttype Profiel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Profielen
Definitie Definitie: Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd.Herkomst defintie: Aquo-lex
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
geometrie2DLijn Geometrische representatie van het object als 2D lijn. GM_Curve 1..1
geometrie2DPunt Geometrische representatie van het object als 2D punt. GM_Point 0..1
leggerStatus Een aanduiding voor de status van het object voor opname in de legger.09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 LeggerStatus 0..1
orientatieLijn Oriëntatie van het profiel ten opzichte van de referentielijn. ProfielOrientatie 0..1
profielBepalingMethode Nadere aanduiding voor de wijze waarop het profielpunt is bepaald.09042018 multiplicity aangepast naar 0..1 CHARACTERSTRING 0..1
profieltype Nadere aanduiding van het type profiel.Vooralsnog om het 'Geotechnisch profiel' te kunnen uitwisselen. Domein kan later worden uitgebreid met aanvullende typen. CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Profiel [0..*] hoortBij Waterbergingsgebied [0..1]

ToDo

Profiel [1..1] maatgevendVoor Waterkeringsectie [1..1]

ToDo

Oppervlaktewaterlichaam [0..1] heeftProfiel Profiel [0..*]

ToDo

Waterkering [0..1] heeftProfiel Profiel [0..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • profiel