Objecttype Vakindeling

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Indeling van een waterkering in de lengterichting op basis van relevante eigenschappen.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object Nee
Begrip -Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Vakindeling [1..*] geldtVoor Waterkering [1..1]

ToDo

Waterkering [1..1] heeftVakIndeling Vakindeling [1..*]

ToDo

Waterkeringsectie [1..*] onderdeelVan Vakindeling [1..1]

ToDo
Vakindeling is een specialisatie van SchematisatieToDo


Toelichting