Objecttype Vakindeling

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Indeling van een waterkering in de lengterichting op basis van relevante eigenschappen.
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Waterkering [1..1] heeftVakIndeling Vakindeling [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)