profielverdediging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)profielverdediging
Definitie (nl)een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water
BronUvW: Legger info waterkwantiteit
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
profielverdedigingCategorie van
profielverdedigingGerelateerd
profielverdedigingIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
asfalt (Begrip)Brederprofielverdediging
beton (Begrip)Brederprofielverdediging
betuining (Begrip)Brederprofielverdediging
breuksteen (Begrip)Brederprofielverdediging
breuksteen-asfalt (Begrip)Brederprofielverdediging
cascade (Begrip)Brederprofielverdediging
damwand (Begrip)Brederprofielverdediging
gras (Begrip)Brederprofielverdediging
kademuur (Begrip)Brederprofielverdediging
kademuur (Begrip)Brederprofielverdediging
keermuur (Begrip)Brederprofielverdediging
kreukelbermverdediging (Begrip)Brederprofielverdediging
krib (Begrip)Brederprofielverdediging
profielverdediging asfalt (Begrip)Brederprofielverdediging
steenzetting (Begrip)Brederprofielverdediging
strekdam (Begrip)Brederprofielverdediging
taludbekleding (Begrip)Brederprofielverdediging
vooroeververdediging (Begrip)Brederprofielverdediging
wiep (Begrip)Brederprofielverdediging
asbestcement (Begrip)Gerelateerdprofielverdediging
bekleding waterkering (Begrip)Gerelateerdprofielverdediging
belasting toetsing (Begrip)Gerelateerdprofielverdediging
dwarsprofiel-segment (Begrip)Gerelateerdprofielverdediging
bekledingtype (Begrip)Is onderdeel vanprofielverdediging
RDF.jpg
Aquo history.png