kademuur

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kademuur
Definitie (nl)een walbescherming, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton
Toelichting (nl)Een wandconstructie van het type kademuur. De hoogte van een kademuur boven de waterspiegel wordt onder meer bepaald door de behoefte kleine of grote schepen af te meren. De functie als waterkering bij bijvoorbeeld eb en vloed en de hoogte van het maaiveld, zijn ook bepalend voor de hoogte van een kademuur.
BronBOCO 1989
Label (en)quaywall
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2022-07-05
WijzigingsnummerW-1912-0016
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kademuurBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png