breuksteen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)breuksteen
Definitie (nl)profielverdediging met behulp van breuksteen
BronLeidraad Toetsing
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
breuksteenBreder
breuksteenGerelateerd
breuksteenIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basaltlava (Begrip)Brederbreuksteen
basaniet (Begrip)Brederbreuksteen
breuksteen-asfalt (Begrip)Brederbreuksteen
fosforslak (Begrip)Brederbreuksteen
hoogovenslak (Begrip)Brederbreuksteen
Breuksteen (stortsteen) (Domeinwaarde)Gerelateerdbreuksteen
Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (patroonpenetratie) (Domeinwaarde)Gerelateerdbreuksteen
Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (vol en zat) (Domeinwaarde)Gerelateerdbreuksteen
beschrijving filterlaag (Begrip)Gerelateerdbreuksteen
RDF.jpg
Aquo history.png