steenzetting

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)steenzetting
Definitie (nl)bedekking van een talud met berg-, breuk- of riviersteen
BronLeidraad Toetsing
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
steenzettingBreder
steenzettingCategorie van
steenzettingGerelateerd
steenzettingIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanverwant bekledingstype (Begrip)Bredersteenzetting
gepenetreerde steenzetting (Begrip)Bredersteenzetting
Steenzetting (Domeinwaarde)Gerelateerdsteenzetting
bermfactor (Begrip)Gerelateerdsteenzetting
RDF.jpg
Aquo history.png