keermuur

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)keermuur
Definitie (nl)muur die door vorm, gewicht en fundering zonder verankering de grond keert.
Toelichting (nl)Hierbij wordt gedacht aan massieve betonnen en gemetselde keermuren of L-vormige prefab-wanden.
BronPrisma Technisch woordenboek, ir. H. Damerau
Label (de)stützmauer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
keermuurBreder
keermuurCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Keer- of kademuur (Domeinwaarde)Gerelateerdkeermuur
Keermuur (Domeinwaarde)Gerelateerdkeermuur
RDF.jpg
Aquo history.png