bekledingtype

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bekledingtype
Definitie (nl)een object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
Toelichting (nl)Voorbeeld van gebruik: basalt, ingegoten met gietasfalt.
BronRfC Intwis waterkeringen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekledingtypeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanverwant bekledingstype (Begrip)Brederbekledingtype
asfalt (Begrip)Brederbekledingtype
beton (Begrip)Brederbekledingtype
breuksteen (Begrip)Brederbekledingtype
breuksteen-asfalt (Begrip)Brederbekledingtype
colloïdaal beton (Begrip)Brederbekledingtype
duin (Begrip)Brederbekledingtype
gras (Begrip)Brederbekledingtype
hoogovenslak (Begrip)Brederbekledingtype
mastiek (Begrip)Brederbekledingtype
open steenasfalt (Begrip)Brederbekledingtype
steenzetting (Begrip)Brederbekledingtype
zandasfalt (Begrip)Brederbekledingtype
bekleding (Begrip)Heeft onderdeelbekledingtype
bekleding waterkering (Begrip)Heeft onderdeelbekledingtype
profielverdediging (Begrip)Heeft onderdeelbekledingtype
bekleding (Begrip)Smallerbekledingtype
bekleding waterkering (Begrip)Smallerbekledingtype
profielverdediging (Begrip)Smallerbekledingtype
RDF.jpg
Aquo history.png