bekledingtype

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bekledingtype
Definitie (nl)een object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
Toelichting (nl)Voorbeeld van gebruik: basalt, ingegoten met gietasfalt.
BronRfC Intwis waterkeringen
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekledingtypeBreder
bekledingtypeCategorie van
bekledingtypeGerelateerd
bekledingtypeIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanverwant bekledingstype (Begrip)Brederbekledingtype
asfalt (Begrip)Brederbekledingtype
beton (Begrip)Brederbekledingtype
breuksteen (Begrip)Brederbekledingtype
breuksteen-asfalt (Begrip)Brederbekledingtype
colloïdaal beton (Begrip)Brederbekledingtype
duin (Begrip)Brederbekledingtype
gras (Begrip)Brederbekledingtype
hoogovenslak (Begrip)Brederbekledingtype
steenzetting (Begrip)Brederbekledingtype
BekledingType (Domeintabel)Gerelateerdbekledingtype
RDF.jpg
Aquo history.png