asbestcement

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)asbestcement
Begin geldigheid2011-07-25
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
asbestcementGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Asbestcement (Domeinwaarde)Gerelateerdasbestcement
asbest (Begrip)Gerelateerdasbestcement
asbestcement (Domeinwaarde)Gerelateerdasbestcement
asbestcement (Domeinwaarde)Gerelateerdasbestcement
kunstwerk (Begrip)Gerelateerdasbestcement
leiding (Begrip)Gerelateerdasbestcement
profielverdediging (Begrip)Gerelateerdasbestcement
RDF.jpg
Aquo history.png