damwand

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)damwand
Definitie (nl)een verticale grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een rij losse de grond in gedreven wandelementen die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding met elkaar zijn verbonden
Toelichting (nl)Damwanden worden in vele waterbouwkundige toepassingen gebruikt, hetzij permanent, hetzij tijdelijk: als kademuur langs een haven / als oeverbescherming langs een kanaal / als onderdeel van een dijk of andere waterkering / als wand van een bouwput of bouwkuip / als middel om bodemvervuiling te immobiliseren / als wand van een ondergrondse parkeergarage / als wand voor schuren, loodsen e.d. Bij een tijdelijke toepassing van een damwand, bijvoorbeeld bij een bouwput, wordt deze na voltooiing van het werk weer verwijderd. In andere gevallen is de damwand een permanent onderdeel van de constructie.
BronRegeling Primaire waterkeringen 2017 (vervallen per 01-07-2023)
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2211-0023
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
damwandBreder
damwandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vervangende damwand (Begrip)Brederdamwand
Damwand (Domeinwaarde)Gerelateerddamwand
Damwand (Domeinwaarde)Gerelateerddamwand
RDF.jpg
Aquo history.png