civiele techniek

Eigenschappen

Label (nl)civiele techniek

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
civiele techniekBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
5-jaarlijkse toetsing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
Brandaris (Begrip)Categorie vanciviele techniek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aangeslibd land (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanhangwagen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanleg (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanlegdiepte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanleghoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanlegplaats (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanneming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aansluitconstructie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aantal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanverwant bekledingstype (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanvoeren (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aanvullende markering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aarden baan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aardlaag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
achterland (Begrip)Categorie vanciviele techniek
achterloopsheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
actieve gronddruk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
actieve gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
actuele sterkte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
additionele berging (Begrip)Categorie vanciviele techniek
advies (Begrip)Categorie vanciviele techniek
adviesdienst verkeer en vervoer (Begrip)Categorie vanciviele techniek
adviesgroep (Begrip)Categorie vanciviele techniek
af-/aanvoergebied (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afhankelijke variabele (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afkalven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aflaatleiding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aflaatpeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aflaatput (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afloopvoorziening (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afscheider (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afschuiven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afschuiving (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afslag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afslaglijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afslagprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afslagpunt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afslagzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afslibbaar (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afsnijding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afstand tot obstakel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afstandhouder (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afstandsbediening (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afvoercapaciteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afvoercoëfficiënt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afvoeren (van regenwater) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
afzetting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
alarmeringspeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vanciviele techniek
algemene maatregel van bestuur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
algemene nederlandse wielrijders bond (Begrip)Categorie vanciviele techniek
algemene plaatselijke verordening (Begrip)Categorie vanciviele techniek
alleenwerker (Begrip)Categorie vanciviele techniek
alternating (Begrip)Categorie vanciviele techniek
amplitude (Begrip)Categorie vanciviele techniek
analyse (Begrip)Categorie vanciviele techniek
anaërobie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aquaduct (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aquaflow (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aran meting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
arbeidsomstandighedenwet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
archeologie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
areaal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
artesisch water (Begrip)Categorie vanciviele techniek
aselect (Begrip)Categorie vanciviele techniek
asfalt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
asfaltkleefmiddel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
asfaltmortel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
astronomisch getij (Begrip)Categorie vanciviele techniek
atlantikwall (Begrip)Categorie vanciviele techniek
atterbergse grenzen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
autoafzetplaats (Begrip)Categorie vanciviele techniek
automatische bediening (Begrip)Categorie vanciviele techniek
autonome kustontwikkeling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
autowasplaats (Begrip)Categorie vanciviele techniek
avilastic (Begrip)Categorie vanciviele techniek
b-water (Begrip)Categorie vanciviele techniek
baarhaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bagger (Begrip)Categorie vanciviele techniek
baggeren (Begrip)Categorie vanciviele techniek
baggerindustrie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
baggertraject (Begrip)Categorie vanciviele techniek
baggerwerktuig (Begrip)Categorie vanciviele techniek
balansgebied (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bandijk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bank (Begrip)Categorie vanciviele techniek
banket (Begrip)Categorie vanciviele techniek
barrière-eiland (Begrip)Categorie vanciviele techniek
barrièrekust (Begrip)Categorie vanciviele techniek
barrières (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basalt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basalton (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basaltzuil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bascule brug (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basisafslag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basiskustlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basisonderhoudsniveau (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basispeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
basisrapport (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beddingconstante (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bediening ter plaatse (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bedrijfsauto (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bedrijfshaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beekleem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beheer (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beheerderoordeel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beheerplan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beheersgebied (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beheersregister (Begrip)Categorie vanciviele techniek
behuizing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bekleding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bekleding waterkering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bekledingsconstructie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bekleidingsconstante (Begrip)Categorie vanciviele techniek
belasting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
belastinggevallenmethode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
belastingtrap (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beleid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beleidsanalyse (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beleidsvisie recreatietoervaart nederland (Begrip)Categorie vanciviele techniek
benedenbeloop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
benedengrens (Begrip)Categorie vanciviele techniek
benedenloop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
benedenrivier (Begrip)Categorie vanciviele techniek
benedenrivierengebied (Begrip)Categorie vanciviele techniek
benthisch (Begrip)Categorie vanciviele techniek
benutting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beoordelingsniveau (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beoordelingsprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beoordelingsschema (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beoordelingsspoor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bereikbaarheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
berghaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
berm (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bermfactor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bermstrook (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beschermende gronden (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beschermingszone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beschikbaarheideisen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beschut water (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bestek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bestorting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beteugeling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beton (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beton (profielverdediging) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
betonblok (Begrip)Categorie vanciviele techniek
betonning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
betonpuin (Begrip)Categorie vanciviele techniek
betonzuil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
betrouwbaarheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beun (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bevaarbaarheidklasse (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bevaarbare breedte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
beweegbare brug (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bezinking (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bezwijkcriterium (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bezwijkkans (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bezwijkmechanisme (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bijzondere bepaling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bijzondere markering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bijzondere waterkerende constructie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
binnenberm (Begrip)Categorie vanciviele techniek
binnendijks (Begrip)Categorie vanciviele techniek
binnenduin (Begrip)Categorie vanciviele techniek
binnenkruinlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
binnentalud (Begrip)Categorie vanciviele techniek
binnenteen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
binnenvaartpolitiereglement (Begrip)Categorie vanciviele techniek
binnenwaterkering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
biologisch kunstwerk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
biotisch (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bioturbatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bitumen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bitumenemulsie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bitumengetal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
black-boxmethode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
black-spot (Begrip)Categorie vanciviele techniek
blokken (Begrip)Categorie vanciviele techniek
blokkenmat (Begrip)Categorie vanciviele techniek
blowergebouw (Begrip)Categorie vanciviele techniek
blowerruimte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bodem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bodembreedte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bodemkaart (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bodemkunde (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bodemonderzoek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bodemprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bodemval (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bodemvorming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
boei (Begrip)Categorie vanciviele techniek
boezem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
boezemland (Begrip)Categorie vanciviele techniek
boezempeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bolwerkvorming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
boomen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
booster (Begrip)Categorie vanciviele techniek
boothuis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bouw-/kunsthistorie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bouwjaar (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bouwwerk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bovenbeloop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bovenloop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bovenrivier (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bovenrivierengebied (Begrip)Categorie vanciviele techniek
boventafel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
box (Begrip)Categorie vanciviele techniek
branding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
brandingstroom (Begrip)Categorie vanciviele techniek
breedte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
breker (Begrip)Categorie vanciviele techniek
brekerbank (Begrip)Categorie vanciviele techniek
brekerindex (Begrip)Categorie vanciviele techniek
brekerzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bres (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bresgroei (Begrip)Categorie vanciviele techniek
breuksteenoverlaging (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bronbemaling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
brug (Begrip)Categorie vanciviele techniek
brugdek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bruikbaarheids grenstoestand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bruto kielspeling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bui (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bui-oscillaties (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buistoot (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buitenberm (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buitenbeschermingszone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buitendijk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buitenknik (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buitenkruinlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buitentalud (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buitenteen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
buitenwater (Begrip)Categorie vanciviele techniek
bwo-kering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
caisson (Begrip)Categorie vanciviele techniek
calamiteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
calamiteitenbestrijdingplan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
calamiteitenplan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
calamiteuse polders (Begrip)Categorie vanciviele techniek
capillaire zone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cardanische ophanging (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cbr test (Begrip)Categorie vanciviele techniek
celspanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cemt-classificatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
centrale commissie voor de rijnvaart (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cerviduct (Begrip)Categorie vanciviele techniek
charged coupled device (Begrip)Categorie vanciviele techniek
chartervaart (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cheniervlakte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
chloorcontact ruimte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
chlorering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
circulatiecellen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cirkel van mohr (Begrip)Categorie vanciviele techniek
civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving (Begrip)Categorie vanciviele techniek
classificatieproef (Begrip)Categorie vanciviele techniek
climax stadium (Begrip)Categorie vanciviele techniek
code européenne des voies de naviagation intérieure (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cohesie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cohesieve grond (Begrip)Categorie vanciviele techniek
collapsing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
commissie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
commissie boertien i (Begrip)Categorie vanciviele techniek
commissie mer (Begrip)Categorie vanciviele techniek
commissie vaarwegbeheerders (Begrip)Categorie vanciviele techniek
communautair certificaat (Begrip)Categorie vanciviele techniek
compactie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
compartiment (waterkering) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
compressie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
compressie modulus (Begrip)Categorie vanciviele techniek
congestie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
consistentie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
consistentie-index (Begrip)Categorie vanciviele techniek
consolidatie coeffeciënt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
consolidatiespanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
consolidatietijd (Begrip)Categorie vanciviele techniek
constructie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
construeren (Begrip)Categorie vanciviele techniek
containers (Begrip)Categorie vanciviele techniek
containerterminal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
contante waarde (Begrip)Categorie vanciviele techniek
contractantie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
conusweerstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
conventionele rijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
corridor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
coulter counter (Begrip)Categorie vanciviele techniek
coupure (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cultureel erfgoed (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cultuur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cultuurhistorie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cultuurlandschap (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cunet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
cutterzuiger (Begrip)Categorie vanciviele techniek
daglas (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dakgoot (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dam (Begrip)Categorie vanciviele techniek
data opslag natte rijkswaterstaatswerken. (Begrip)Categorie vanciviele techniek
datum vaststelling legger (Begrip)Categorie vanciviele techniek
decimeringhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
decompositie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
deflectie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
deformatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
deining (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dekzand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
delta (Begrip)Categorie vanciviele techniek
deltahoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
deltaveiligheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
deltawerken (Begrip)Categorie vanciviele techniek
deltawet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
depot (Begrip)Categorie vanciviele techniek
depressie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
detritus (Begrip)Categorie vanciviele techniek
deviatorspanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
diaboolblok (Begrip)Categorie vanciviele techniek
diagenese (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dicht steenasfalt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dichtheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dichtingslaag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dienst weg- en waterbouwkunde (Begrip)Categorie vanciviele techniek
diensthaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
diepzeeduiken (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkbasis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkbewaking (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkbewakingsectie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkbreuk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkdoorbraak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkkern (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkkwel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkleger (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijknol (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkpost (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkring (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkringfrequentie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkslag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijktafelhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkvak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkvakfrequentie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkval (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dijkwacht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dilatatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dilatatiefactor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
directe waterkering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
directoraat-generaal transport en luchtvaart (Begrip)Categorie vanciviele techniek
directoraat-generaal water (Begrip)Categorie vanciviele techniek
distorsie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doelgroepstrook (Begrip)Categorie vanciviele techniek
donk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorgraving (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorgroeisteen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorlaatfactor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorlaatsluis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorlatende stenen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorlatende verharding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorlatendheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorlatendheidmeting geotextiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorlatendheidrelatie geotextiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorloding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorlooptijd (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doornikse steen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorvaart (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorvaarthoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorvaartopening, aantal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorvaartwijdte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doorvoerbreedte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
doucheruimte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
draaiboei (Begrip)Categorie vanciviele techniek
draaibrug (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drain (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drainage (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drainagebasis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drainagebuis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drainageweerstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
draindichtheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
draineren (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drempel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drempel (hoogte volgens meting) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
driehoeksdiagram (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drijfbakens (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drijfzand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drijvend werktuig (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drijvende inrichting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drinkwaterreservoir (Begrip)Categorie vanciviele techniek
droge strand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
droogmakerij (Begrip)Categorie vanciviele techniek
droogweerafvoer (Begrip)Categorie vanciviele techniek
druk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drukdoos (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drukriool (Begrip)Categorie vanciviele techniek
drukstaafmethode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duiker (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duin (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinafslag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinfront (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duingebied (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinregel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinrel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinvoet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinvoetlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinvoetmarge (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinvoetverdediging (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duinzoom (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dukdalf (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duwbak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duwboot (Begrip)Categorie vanciviele techniek
duwstel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dwangpunten (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dwarshelling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dwarsprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dwarsprofiel waterkering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dwarsprofiel-segment (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dy (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dynamisch evenwicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dynamisch kustbeheer (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dynamisch route informatie paneel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dynamisch stabiel systeem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
dynamische verdichting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ebverval (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ecoduct (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ecologische hoofdstructuur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ecologische verbindingszone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
economische commissie voor Europa en de Verenigde Naties (Begrip)Categorie vanciviele techniek
economische reductie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ecotop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
eenheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
eenvoudige toetsing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
effectieve spanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
efficiëntie factor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
eggen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
elasticiteitsmodulus (Begrip)Categorie vanciviele techniek
elastische halfruimte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
elastische vervorming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
elastoplastisch gedrag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
elektriciteitskabel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
element (Begrip)Categorie vanciviele techniek
emissie referentiestelsel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
emulgator (Begrip)Categorie vanciviele techniek
energielijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
engte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
enkeltraps proef (Begrip)Categorie vanciviele techniek
eolisch transport (Begrip)Categorie vanciviele techniek
epifauna (Begrip)Categorie vanciviele techniek
epilimnion (Begrip)Categorie vanciviele techniek
equipotentiaallijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
eroderen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
erosie van de onderlagen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
erosieklasse (Begrip)Categorie vanciviele techniek
estuariene afzetting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
eufotische zone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
european agreement on main inland waterways of international importance (Begrip)Categorie vanciviele techniek
europese norm (Begrip)Categorie vanciviele techniek
europese unie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
evenstandlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
evenwichtsdraagvermogen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
evenwichtsfactor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
evenwichtsprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
evenwichtsstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
excentriciteit (doorvaartopening) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
expert systeem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
explosieverdichting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
faalcriterium (Begrip)Categorie vanciviele techniek
faalkans (Begrip)Categorie vanciviele techniek
faalmechanisme (Begrip)Categorie vanciviele techniek
faalruimte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fauna (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fauna-uitstapplaats (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fictieve golfhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fictieve taludhelling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fijn zand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
filter (Begrip)Categorie vanciviele techniek
filter (Begrip)Categorie vanciviele techniek
filter (modelmatig) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
filtersnelheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fixatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
flauw talud (Begrip)Categorie vanciviele techniek
flexibiliteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
flikkerlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
flora (Begrip)Categorie vanciviele techniek
flugsand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fluviale afzetting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
foutenboom (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fractie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
freatische lijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
frequentiemethode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
functie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
functie-eis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fundering op palen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fundering op staal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
funderingsdruk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fungerend grensprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
funiculaire zone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
fytoplankton (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gabion (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gap graded (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geavanceerde toetsing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gebakken blok (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gebonden filter (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gedetailleerde toetsing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gegradeerde korrelverdeling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geklemde elementen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gelaagdheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gemaal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gemiddeld hoogwaterlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gemiddeld laagwaterlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gemiddelde waterstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geodelft (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geofoon (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geografisch informatiesysteem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geohydrologische basis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geologie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geologisch profiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geometrisch dicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geomorfologie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geotechniek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gepenetreerde steenzetting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geschakelde steenzetting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gesloten seizoen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
getij prisma (Begrip)Categorie vanciviele techniek
getij rivier (Begrip)Categorie vanciviele techniek
getijhaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
getijhoogwaterstijging (Begrip)Categorie vanciviele techniek
getijtafel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
getijzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
geul (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gierpont (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gietasfalt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
glijcirkel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
glijdingsmodulus (Begrip)Categorie vanciviele techniek
glijvlak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gloeiverlies (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfbreker (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfbreking (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfbrekingparameter (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfdal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfenergiedichtheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golffrequentie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golffront (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfgroeigrafiek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfhoogtespreiding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfinvalshoek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfklap (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfklapzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfklimaat (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfklimaattabel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golflengte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfneerloop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfoploop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfoploophoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfoploopzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfopzet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfoverslag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfperiode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfreflectie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfrichting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfrichtingspectrum (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfrichtingspreiding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfrichtingspreidingspectrum (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfspanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfspectrum (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfsteilheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golftop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfvariantie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfvariantiedichtheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfvariantiedichtheidspectrum (Begrip)Categorie vanciviele techniek
golfveld (Begrip)Categorie vanciviele techniek
graafwielzuiger (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gradering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gradiënt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
granietblok (Begrip)Categorie vanciviele techniek
granulaire aanvulling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
granulaire laag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grenslaag (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grenspeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grenspotentiaal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grensprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grensprofiellijn (landwaartse) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grensspanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grenstoestand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
greppel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grind (Begrip)Categorie vanciviele techniek
groepflikkerlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
groeponderbroken licht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
groepschitterlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
groepsnelflikkerlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grof zand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grond (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gronddam (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gronddruk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondkrib (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondlichaam (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondmechanica (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondmonster (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondopbouw (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondsoort (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondspanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondverzet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondwapening (Begrip)Categorie vanciviele techniek
grondwaterstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
groutanker (Begrip)Categorie vanciviele techniek
haakweerstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
handelshaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
handhaving (Begrip)Categorie vanciviele techniek
handhavinglimiet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
handreiking constructief ontwerpen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
haringmanblok (Begrip)Categorie vanciviele techniek
haven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
havenhoofd (Begrip)Categorie vanciviele techniek
havenlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
heave (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hefbrug (Begrip)Categorie vanciviele techniek
herstel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
heterogeen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hevel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
high cube container (Begrip)Categorie vanciviele techniek
historisch hoogwater (Begrip)Categorie vanciviele techniek
historische geografie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoek van inwendige wrijving (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoeksnelheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoge dichtheid polyetheen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoge gronden (Begrip)Categorie vanciviele techniek
holle ruimte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
holoplankton (Begrip)Categorie vanciviele techniek
homogeen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoofddrain (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoofdspanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoofdtransportas (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoofdvaarweg (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoog boezem peil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoog geleidelicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hooggefundeerd landhoofd (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoogheemraadschap (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoogwater informatiesysteem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoogwaterkering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hoogwaterstijging (Begrip)Categorie vanciviele techniek
humus (Begrip)Categorie vanciviele techniek
humusgehalte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
humushoudend (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydraulica (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydraulisch dicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydraulisch materiaal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydraulische grondbreuk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydraulische randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydraulische straal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydroblock (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydrodynamische periode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydrografie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydrologisch systeem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydroserie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydrostatisch (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydrostatische waterspanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hydrozoa (Begrip)Categorie vanciviele techniek
hypolimnion (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ijken (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ijswaleffect (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ijzeroer (Begrip)Categorie vanciviele techniek
in-situ-spanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
indirecte primaire waterkering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
indringinglengte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
industriehaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
infauna (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ingegoten steenzetting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ingeklemde stenen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ingenieursgeologische kaart (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inklinken (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inlaagdijk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inlaatduiker (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inlaatsluis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inmeting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inrichtingselement (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inscharing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inscharinglengte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inslibbing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inspectie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inspoeling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
instandhoudingplan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
insteekhaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
instituut voor marien en atmosferisch onderzoek utrecht. (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inter provinciaal overleg. (Begrip)Categorie vanciviele techniek
interdepartementale coördinatiecommissie voor noordzee aangelegenheden. (Begrip)Categorie vanciviele techniek
intergovernmental panel on climate change. (Begrip)Categorie vanciviele techniek
interlockelementen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
international agency for research on cancer (Begrip)Categorie vanciviele techniek
international association of marine aids and lighthouse authorities (Begrip)Categorie vanciviele techniek
international navigation association (Begrip)Categorie vanciviele techniek
international organization for standardization (Begrip)Categorie vanciviele techniek
interne instabiliteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
interventieniveau (Begrip)Categorie vanciviele techniek
intreelengte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
intreepunt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inundatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inundatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inundatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inundatiefrequentie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inundatienorm (Begrip)Categorie vanciviele techniek
invloedsgebied (Begrip)Categorie vanciviele techniek
invloedslijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inwendige stabiliteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
inzanding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
irreversibel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
iso (Begrip)Categorie vanciviele techniek
isofase licht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
jaarlijkse kustmetingen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
jachtensluis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
jachthaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kabel/leiding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kabelpont (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kade (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kade (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kademuur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kadevak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kalenderen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kalibratie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kalkgehalte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kanaal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kantelpunt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
karakteristiek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
karakteristieke belasting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
karakteristieke sterkte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
karakteristieke waarde (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kardinale markering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kartering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
keermuur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
keerwand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kegelschip (Begrip)Categorie vanciviele techniek
keileem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
keizand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kerf (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kernzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
keur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
keurzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kielspeling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kielvlak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kilometerraai (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kistdam (Begrip)Categorie vanciviele techniek
klapbrug (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kleef (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kleef (negatieve) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kleef (positieve) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kleefgrens (Begrip)Categorie vanciviele techniek
klei (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kleilens (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kleimineraal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
klein gevaarlijk afval (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kleine watersport (Begrip)Categorie vanciviele techniek
klemming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
klink (Begrip)Categorie vanciviele techniek
klinker (Begrip)Categorie vanciviele techniek
koffiezand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kolk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kolklengte (nuttig) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
koninklijk nederlands meteorologisch instituut. (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kopeffect (Begrip)Categorie vanciviele techniek
koperslakblok (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kopjesduin (Begrip)Categorie vanciviele techniek
koppelverband (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kopsloot (Begrip)Categorie vanciviele techniek
korrelspanning (Begrip)Categorie vanciviele techniek
krib (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kribbakens (Begrip)Categorie vanciviele techniek
krimpgrens (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kritiek grensprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kritiek verhang (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kritiek verval (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kritieke dichtheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kritieke glijvlak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kruin (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kruindaling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kruinhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kruinhoogtemarge (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kruip (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kruip (van de grond) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kunstwerk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kust (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kust handhavingsbeleid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustachteruitgang (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustconstanten (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustdynamiek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kusterosie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustfundament (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustgrafieken (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kusthoogtemeting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustlijn handhaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustlijn retireren (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustplaats (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustregressie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustvak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kustverdedigingstrook (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kwarts (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kwel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kwelkade (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kwelsloot (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kwelweg (Begrip)Categorie vanciviele techniek
kwelweglengte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
laadvermogen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
laag geleidelicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
laag laag water spring (Begrip)Categorie vanciviele techniek
laaggefundeerd landhoofd (Begrip)Categorie vanciviele techniek
laagwater (Begrip)Categorie vanciviele techniek
laboratorium voor grondmechanica (Begrip)Categorie vanciviele techniek
landelijke rapportage toetsing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
landschap (Begrip)Categorie vanciviele techniek
landschap, natuur en cultuurhistorie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
landschapsbeeld (Begrip)Categorie vanciviele techniek
landschapsecologische relaties (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lang schitterlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
langshaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
langsstroming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
laterale markering (Begrip)Categorie vanciviele techniek
leem (Begrip)Categorie vanciviele techniek
leendertse blokken (Begrip)Categorie vanciviele techniek
legger (Begrip)Categorie vanciviele techniek
leklengte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lengteprofiel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lessinese steen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
levensduur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
levensduurverlengend onderhoud (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lichtmast armatuur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
life cycle analysis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lighaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
light emitting diode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ligplaats (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lij-erosie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lithostratigrafie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
litorale zone (zout) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
loden (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lokale opwaaiing (Begrip)Categorie vanciviele techniek
loodzand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
loopzand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
luchtgehalte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
lutum (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maaiveld (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maalpeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevend boezempeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevend schip (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevende diepgang (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevende hoge waterstand (beroepsvaart) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevende hoge waterstand (pleziervaart) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevende hoogwaterstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevende lage waterstand (beroepsvaart) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevende lage waterstand (pleziervaart) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maatgevende waterstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
macrobenthos (Begrip)Categorie vanciviele techniek
macrostabiliteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mantelwrijving (Begrip)Categorie vanciviele techniek
marge (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mariene afzetting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
markeringslicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mastiek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
materiaalfactoren (Begrip)Categorie vanciviele techniek
materiaaltransport (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maximaal toegestane afmetingen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maximale golfhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maximale golfperiode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
maximum proctordichtheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mediaan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mediaan zandfractie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
meerdijk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
meermolm (Begrip)Categorie vanciviele techniek
meertrapsproef (Begrip)Categorie vanciviele techniek
meiobenthos (Begrip)Categorie vanciviele techniek
membraan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mer-beoordelingplichtige activiteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mer-plichtige activiteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
meroplankton (Begrip)Categorie vanciviele techniek
methode (Begrip)Categorie vanciviele techniek
microstabiliteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
middenloop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
migreren (Begrip)Categorie vanciviele techniek
milieueffectrapport (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mineraal (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mineraal aggregaat (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mineralisatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
minimumsluis (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ministerie van economische zaken (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mobilisatiecurven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
modelfactor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
modelkeur (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mohr-diagram (Begrip)Categorie vanciviele techniek
mohren (Begrip)Categorie vanciviele techniek
momentaan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
momentane kruinhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
momentane kustlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
monument (Begrip)Categorie vanciviele techniek
morfologie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
morfologisch scenario (Begrip)Categorie vanciviele techniek
motorboot (Begrip)Categorie vanciviele techniek
motorbootroute (Begrip)Categorie vanciviele techniek
multicriteria analyse (Begrip)Categorie vanciviele techniek
n% golfoploop (Begrip)Categorie vanciviele techniek
naijling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
nap-daling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
nationaal verkeer en vervoersplan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
natuurbeschermingswet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
natuurkenmerken (abiotisch) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
natuurkenmerken (biotisch) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
natuurlandschap (Begrip)Categorie vanciviele techniek
natuurlijk talud (Begrip)Categorie vanciviele techniek
nautisch kunstwerk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
naviduct (Begrip)Categorie vanciviele techniek
nederlandse eenheidsnorm (Begrip)Categorie vanciviele techniek
netto kielspeling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
neutrale gronddruk (Begrip)Categorie vanciviele techniek
neutrale gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
niet-destructief onderzoek (Begrip)Categorie vanciviele techniek
niet-waterkerend object (Begrip)Categorie vanciviele techniek
nominale steendiameter (Begrip)Categorie vanciviele techniek
noord-holland (Begrip)Categorie vanciviele techniek
noorse steen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
norm (Begrip)Categorie vanciviele techniek
nuldoorgang (Begrip)Categorie vanciviele techniek
nulfractie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
objectbeheerregime (Begrip)Categorie vanciviele techniek
obstakel afstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
oeverbescherming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
oeverconstructie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
oeverlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
oeverlijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
oeverlijn (theoretisch) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
offshore zone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
omhullende (Begrip)Categorie vanciviele techniek
omnivoor (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderbroken flikkerlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderbroken licht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderbroken snelflikkerlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderbroken ultrasnel flikkerlicht (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ondergrond (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderhoudsplan (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderkenningproef (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderstroom (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ondertafel (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderwateroeversuppletie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onderwijs, cultuur & wetenschappen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontgronding (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontsluitingswater (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerpafslaglijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerpafslagzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerpfrequentie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerpkwaliteit (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerpleidraden (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerppeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerpstormvloed (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerpvak (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ontwerpwaarde (Begrip)Categorie vanciviele techniek
onvoldoende (Begrip)Categorie vanciviele techniek
oorlogshaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
opbarsten (Begrip)Categorie vanciviele techniek
opdrijfzone (Begrip)Categorie vanciviele techniek
opdrijven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
opdrukveiligheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
open keerhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
open keerpeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
open ruimte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
open seizoen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
open steenasfalt (Begrip)Categorie vanciviele techniek
open vaarweg (Begrip)Categorie vanciviele techniek
openingscriterium (Begrip)Categorie vanciviele techniek
openingspeil (Begrip)Categorie vanciviele techniek
operationeel criterium (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ophaalbrug (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ophoogschema (Begrip)Categorie vanciviele techniek
ophoogtempo (Begrip)Categorie vanciviele techniek
oppervlakbehandeling (Begrip)Categorie vanciviele techniek
opstelruimte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
orbitaalbeweging (Begrip)Categorie vanciviele techniek
orbitaalsnelheid (Begrip)Categorie vanciviele techniek
oscillerende stroming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overbelasting (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overconsolidatie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overdijking (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overeengekomen lage rivierstand (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overgangsconstructie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overgangsgebied (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overgoten steenzettingen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overhoogte (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overhoogte (totale) (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overlaat (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overligger (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overligmaatregelen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overligtijd (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overlopen (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overnachtingplaats (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overnachtingshaven (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overschrijdingsfrequentie (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overschrijdingskans (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overschrijdingslijn (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overschuiving (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overslagdebiet (Begrip)Categorie vanciviele techniek
overstroming (Begrip)Categorie vanciviele techniek
]] (<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>)Categorie vanciviele techniek
RDF.jpg