gras

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)gras
Definitie (nl)een profielverdediging met behulp van graszoden
BronLeidraad Toetsing
Label (en)grass
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grasBreder
grasGerelateerd
grasIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Gezaaid gras (Domeinwaarde)Gerelateerdgras
Gras (Domeinwaarde)Gerelateerdgras
Grasveld (Domeinwaarde)Gerelateerdgras
grasbeheervorm (Begrip)Gerelateerdgras
grassoort (Begrip)Gerelateerdgras
herbicide (Begrip)Gerelateerdgras
worteldichtheid (Begrip)Gerelateerdgras
RDF.jpg
Aquo history.png