gras

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)gras
Definitie (nl)een profielverdediging met behulp van graszoden
BronLeidraad Toetsing
Label (en)grass
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grasBreder
grasGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Gras (Domeinwaarde)Gerelateerdgras
Grasveld (Domeinwaarde)Gerelateerdgras
grasbeheervorm (Begrip)Gerelateerdgras
grassoort (Begrip)Gerelateerdgras
herbicide (Begrip)Gerelateerdgras
worteldichtheid (Begrip)Gerelateerdgras
RDF.jpg
Aquo history.png