bekledingsconstructie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bekledingsconstructie
Definitie (nl)constructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen.
Synoniem (nl)bekledingssysteem
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekledingsconstructieCategorie van
bekledingsconstructieGerelateerd
bekledingsconstructieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basismateriaal (Begrip)Gerelateerdbekledingsconstructie
bekleding waterkering (Begrip)Heeft onderdeelbekledingsconstructie
dijk (Begrip)Heeft onderdeelbekledingsconstructie
bekleding waterkering (Begrip)Smallerbekledingsconstructie
dijk (Begrip)Smallerbekledingsconstructie
RDF.jpg
Aquo history.png