bekledingsconstructie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bekledingsconstructie
Definitie (nl)constructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen.
Synoniem (nl)bekledingssysteem
Label (en)revetment
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2305-0002
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekledingsconstructieCategorie van
bekledingsconstructieGerelateerd
bekledingsconstructieIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basismateriaal (Begrip)Gerelateerdbekledingsconstructie
constructiemateriaal (Begrip)Gerelateerdbekledingsconstructie
dijkkern (Begrip)Gerelateerdbekledingsconstructie
overgangsconstructie (Begrip)Gerelateerdbekledingsconstructie
bekleding waterkering (Begrip)Is onderdeel vanbekledingsconstructie
bekledinglaag (Begrip)Is onderdeel vanbekledingsconstructie
bekledingtype (Begrip)Is onderdeel vanbekledingsconstructie
profielverdediging (Begrip)Is onderdeel vanbekledingsconstructie
RDF.jpg
Aquo history.png