rioolstelsel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rioolstelsel
Definitie (nl)een stelsel van (civiel)technische voorzieningen dat zich onder of boven het aardoppervlak bevindt, bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van afvalwater.
Toelichting (nl)In dit kader wordt onder afvalwater tevens verontreinigd hemelwater verstaan. Als een rioolstelsel voorzieningen heeft om rioolwater en hemelwater afzonderlijk te bevatten, dan spreekt men van een gescheiden rioolstelsel. (Bron: Zuiveringsschap Veluwe) In dit kader wordt een Rioolstelsel in beheer bij een gemeente verondersteld.
BronNCS, GFO-RIO, gewijzigd
Synoniem (nl)extern rioolstelsel, rioleringsnetwerk, gemeentelijk rioolstelsel, riolering, rioleringsgebied, stelsel
Label (en)sewage system , sewer system
Label (de)kanalisation
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rioolstelselBreder
rioolstelselCategorie van
rioolstelselGerelateerd
rioolstelselHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
absoluut stelsel (Begrip)Brederrioolstelsel
vacuümriolering (Begrip)Brederrioolstelsel
verbeterd gemengd stelsel (Begrip)Brederrioolstelsel
Rioolstelsel (Domeinwaarde)Gerelateerdrioolstelsel
bakjesmodel (Begrip)Gerelateerdrioolstelsel
berging meer (Begrip)Gerelateerdrioolstelsel
berging minder (Begrip)Gerelateerdrioolstelsel
berging op straat (Begrip)Gerelateerdrioolstelsel
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdrioolstelsel
rioolbemalinggebied (Begrip)Heeft onderdeelrioolstelsel
transportstelsel (Begrip)Heeft onderdeelrioolstelsel
rioolbemalinggebied (Begrip)Smallerrioolstelsel
transportstelsel (Begrip)Smallerrioolstelsel
RDF.jpg
Aquo history.png