berging rioolbemalinggebied

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)berging rioolbemalinggebied
CodeZBMERGI
Definitie (nl)de voor het afvalwater beschikbare inhoud van het stelsel van leidingen en knooppunten ten behoeve van het betrokken rioolbemalinggebied
Datum start2011/07/04 10:26:06
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:47
StatusG
Id23670

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging rioolbemalinggebiedBreder
berging rioolbemalinggebiedCategorie van
berging rioolbemalinggebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gebied (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
rioolstelsel (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
berging (Begrip)Smallerberging rioolbemalinggebied
RDF.jpg
Aquo history.png