berging rioolbemalinggebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)berging rioolbemalinggebied
Definitie (nl)de voor het afvalwater beschikbare inhoud van het stelsel van leidingen en knooppunten ten behoeve van het betrokken rioolbemalinggebied
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging rioolbemalinggebiedBreder
berging rioolbemalinggebiedCategorie van
berging rioolbemalinggebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gebied (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
rioolstelsel (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
RDF.jpg
Aquo history.png