berging rioolbemalinggebied

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)berging rioolbemalinggebied
Definitie (nl)de voor het afvalwater beschikbare inhoud van het stelsel van leidingen en knooppunten ten behoeve van het betrokken rioolbemalinggebied
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging rioolbemalinggebiedBreder
berging rioolbemalinggebiedCategorie van
berging rioolbemalinggebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gebied (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
rioolbemalinggebied (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
rioolstelsel (Begrip)Gerelateerdberging rioolbemalinggebied
RDF.jpg
Aquo history.png