berging meer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)berging meer
Definitie (nl)extra rioolinhoud die in de berekening wordt meegenomen, bijvoorbeeld in putten of gemalen, gegevens afkomstig uit het rioleringsplan.
Label (en)additional storage
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging meerBreder
berging meerCategorie van
berging meerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioolstelsel (Begrip)Gerelateerdberging meer
RDF.jpg
Aquo history.png