berging op straat

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)berging op straat
Definitie (nl)het deel van de neerslag dat op het verhard oppervlak valt en dat niet tot afstroming naar het riool komt.
Datum start2011/07/04 10:26:05
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:47
StatusG
Id23668

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berging op straatBreder
berging op straatCategorie van
berging op straatGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afstroming (Begrip)Gerelateerdberging op straat
rioolstelsel (Begrip)Gerelateerdberging op straat
berging (Begrip)Smallerberging op straat
RDF.jpg
Aquo history.png